CONFIRMATION OF NON – SOLICITATION

 

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
В сила от 31.01.2000 г.

http://lex.bg/laws/ldoc/2134697472

 

U.S. Securities and exchange commission

http://www.sec.gov/